Ett innovativt läkemedelsföretag med banbrytande patent

Pitch update

Ny uppdaterad Pitch, Memorandum och Scenario Valuation 2023 finns att ladda ner här:

Auxesis Pharma Pitch 2023

Auxesis Pharma Memorandum 2023

Auxesis Pharma Scenario Valuation 2023