A Medical life Science innovation company

Stockholm, Sweden

 

Auxesis Animal Care AB

Syftet med Auxesis Animal Care AB är att utveckla smärteliminerande produkter för djurvårdsmarknaderna som; veterinär, husdjur, boskapsindustri, häst, kamel och hundkapplöpning mm. Både bland djurägare och veterinärer finns det en efterfrågan och marknad, för ett medel av den typ som vi jobbar med att framställa. Vi kommer att styra vår forskning och utveckling i nästa steg mot kategorin veterinärmedicinska läkemedel.

 

CoxyPet® är ett preparat där djurhållaren inte behöver oroa sig för överdosering och som också består av flera botande substanser. Detta innebär en mindre revolution inom djurhållning, djurägarna kan själva applicera preparatet.

 

Marknadspotentialen är stark, då preparatet för första gången kan användas på djur av sina ägare. Till detta kommer antalet djur som är aktuella, samt att preparatet hjälper mot ett stort antal olika åkommor. Både husdjursmarknaden och animalieproducenterna är aktuella kunder för smärtlindring och infektionsmotverkan vid olika massingrepp på produktionsdjur, som vid tex avhorning på kor. Vårt preparat kan bidra till att minska användandet av antibiotika och de problem som existerar med antibiotikaresistens.

 

Genom att preparatet inte kommer in i blodsystemet är CoxyPet® helade effekt direkt atopiskt på problemområdet, något som tidigare inte varit möjligt. Att man inte behöver veterinär vid applicerandet av CoxyPet®, gör att kostnaden för att läka djuret minskar oerhört.