Spotlights

European Medicines Agency – SME status

NY SME STATUS FRÅN EMA BEVILJAD Auxesis Pharma Holding AB har den 2024-01-23 fått sin ansökan godkänd och erhållit SME status som ett ”Micro/Linked” bolag från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Read More »

Fabrikplanering i Östersund

ÖFK-sponsor ett stegnärmare fabrik i Östersund 15 december 2023  Än saknas tillverkning men aktier för flera miljoner kronor skänktes för att rädda ÖFK:s elitlicens. Nu

Read More »

Patent

Patentansökan är nu officiellt registrerad! Vi är glada att meddela att AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ)  har framgångsrikt lämnat in ansökan för sitt allra första patent med ASA.P

Read More »

Ostersund

Produktionsplats AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) fortsätter sin ”resa” med att under fredag 2023-10-27 besöka Näringslivskontoret inom Östersunds kommun. Dessutom deltar Region Jämtland/Härjedalen. Syftet med

Read More »

Euroclear

AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) är nu avstämningsbolag och igång med Euroclear Sweden AB som värdepappersinstitut. Detta är sista fasen, enligt ABL, på vägen mot

Read More »

Produktion

Östersund AUXESIS PHARMA AB (publ) är i etableringsfasen av läkemedelstillverkning i Östersund, Sverige. I september 2023 kommer bolaget att lämna in en ansökan om patent

Read More »

Årsredovisning

Årsredovisningen för AUXESIS PHARMA HOLDING (publ) med organisationsnummer 559195-6486 och tillhörande dokument angående Årsstämman finns nu tillgängliga för nedladdning i Investerar Hub.

Read More »

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) med organisationsnummer 559195-6486 kallas härmed till årsstämma den 16:e juni 2023 kl. 15.00 hos Ramberg Advokater på Jakobsbergsgatan

Read More »

Pitch update

Ny uppdaterad Pitch, Memorandum och Scenario Valuation 2023 finns att ladda ner här: Auxesis Pharma Pitch 2023 Ladda ner här Auxesis Pharma Memorandum 2023 Ladda

Read More »