A Medical life Science innovation company

Stockholm, Sweden

 

Om oss

Ett team bestående av medicinsk expertis

AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) är ett läkemedelsföretag med säte i Stockholm. Teamet är tvärvetenskapligt inom den medicinska industrin inklusive en certifierad läkemedelskonsult, Professor i farmakoterapi, klinisk farmakologi samt försäljnings- och marknadsföringsexpertis. Auxesis Pharma är ett företag som äger rättigheterna till patent inom specifika medicinska forskningsområden.

Vår produktlinje

Nyckelfunktioner

Vår produktlinje är utformad för den globala marknaden och bolaget samarbetar med FDA för en andra introduktion till den amerikanska marknaden. Parallellt förhandlar vi med strategiska läkemedelsföretag för tillverkning och distribution. De verksamma substanserna i våra produkter har redan godkänts av Läkemedelsverket i Sverige, vilket kommer att förenkla processen för godkännande både nationellt och globalt.

Är aktuella smärtstillande medel säkra?

Dermatit och dermo- problem hos hundar

Fungerar aktuella anti- inflammato- riska smärtstillande medel verkligen?

Produkter i fokus

ASA.P®

ASA.P® är ett receptfritt utvärtes smärtstillande läkemedel som appliceras på huden i olika former. Den globala utmaningen idag är snabb smärtlindring för aktuell exponering och infektioner från solbränna, geting/ myggbett, herpes, nässla, brännmaneter osv. Vår forskning visar att ASA.P® drastiskt minskar smärta orsakad av insektsbett, giftväxter, utslag, eksem, herpes etc på sitt eget, unika sätt.

Investerar Hub

Finansiell information

Anslagstavla för partners och investerare med nyheter och uppdateringar från Auxesis Pharma. Exklusivt för Investor Hub. Dokumentation tillgänglig för download.

Partners

Att framgångsrikt samarbeta med externa organisationer som delar vårt syfte och mål