A Medical life Science innovation company

Stockholm, Sweden

 

Auxesis Pharma

Auxesis Pharma är ett företag som äger rättigheterna till patent inom specifika medicinska forskningsområden.
AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) äger två dotterbolag, Acet Medica AB och Coxypet Pharma AB.


Forskningen, som pågår, syftar till att utveckla flera extremt snabba smärtstillande hudpreparat, men som samtidigt inte bara tar bort den tillfälliga smärtan utan också hudsymtomen. Ett exempel är olika former av herpesvirus, som orsakar hudproblem. Man kan alltså behandla och bli av med irritation, smärta och de synliga utslagen på huden, men inte själva viruset i sig själv. Smärtlindringen är omedelbar och idag finns det inget motsvarande läkemedel på den medicinska marknaden. Innovationen kan också vara användbar för husdjur och boskap. Vissa receptanpassningar per djurart krävs dock. Kosmetika- och hudvårdsindustrin är också en avsedd målgrupp.


Enligt projektplanen kommer produkterna för människor att vara redo för marknadsintroduktion globalt under 2024. Förhoppningsvis kan en eller flera preparat för djur också finnas tillgängliga på den globala marknaden 2024/2025. Den reala tillväxten beräknas dock ske under 2025/2026, för att fortsätta att öka rejält framöver genom introduktion av fler produktlinjer och marknader globalt.