A Medical life Science innovation company

Stockholm, Sweden

 

Vilka är vi

AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) är ett läkemedelsföretag med säte i Stockholm. Teamet är tvärvetenskapligt inom den medicinska industrin inklusive en certifierad läkemedelskonsult, Professor i farmakoterapi, klinisk farmakologi samt försäljnings- och marknadsföringsexpertis.

Nyckelaktiviteter

Bolaget har ett R&D-avtal med en professor vid Karolinska Institutet i Stockholm och ett forskarteam.

Vår produktlinje är utformad för den globala marknaden och bolaget samarbetar med FDA för en andra introduktion till den amerikanska marknaden. Parallellt förhandlar vi med strategiska läkemedelsföretag för tillverkning och distribution. De verksamma substanserna i våra produkter har redan godkänts av Läkemedelsverket i Sverige, vilket kommer att förenkla processen för godkännande både nationellt och globalt.