Ett medicinskt life science-innovationsbolag

Stockholm, Sverige

 

Vår historia i korthet

Efter flera års forskning och testning etablerades Acet Medica i 2016 för att möjliggöra avtal med olika forskarlag. Auxesis Pharma Holding AB (publ) grundades i 2019 och är moderbolag till Acet Medica AB och CoxyPet® Pharma AB. Acet Medica kommer i startfasen att inneha prototyptillverkning och licensen för att producera och marknadsföra våra medicinska produkter i Norden och licenser för resten av världen.

 

ASA.P® är ett receptfritt utvärtes smärtstillande läkemedel som appliceras på huden i olika former. Den globala utmaningen idag är snabb smärtlindring för aktuell exponering och infektioner från solbränna, geting och myggbett, herpes, eksem, nässla, brännmaneter, osv på sitt eget, unika sätt. 

 

Vår forskning visar att ASA.P® blockerar COX-2 signalen, alltså är smärtstillande och samtidigt reducerar inflammationer. Därför vågar vi påstå att ASA.P® uppfyller alla krav på en unik och lönsam produkt i den växande marknaden för hudproblem och smärtstillande medel.