A Medical life sciense innovation company

Stockholm, Sweden

 

Roar Adelsten

VD och grundare,
Marknadsekonom & utbildat inom Farmakologi vid UiO Norge

Roar Adelsten är den visionära grundaren av AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ), Acet Medica AB och CoxyPet Pharma AB. Han har tillbringat de senaste 26 åren på forskning och utveckling i sina bolag och forskat fram flera generiska formuleringar för kliniska prövningar. Hans senaste innovationer (projekt) inkluderar behandlingar för hudsmärta på människor och djur.

Hans livsverk inom den medicinska industrin spänner över hela världen, med bolag i Norge, Sverige och USA. Roar har också erfarenhet av kirurgisk rekonstruktiv ortopedi, led- och benartroplastik, kirurgiska instrument och tekniker för användning vid endoskopisk och laparoskopisk kirurgi. Han har bistått med diatermiprocedurer i operationssalar på vårdinrättningar för företag som Pfizer Howmedica, den ortopediska delen av Pfizer Medical Technology Group och Deknatel Snowden Pencer i Atlanta, Georgia.

Roar tillhandahöll också utbildning av första hjälpen och traumatiska skador i samarbete med Sjukvårdaren och Ambulanstjänsten vid Norska Röda Korset i Oslo, Norge. Roar har en BS i nationalekonomi & marknadsföring från IHM Business School i Oslo, Norge. Han är också certifierad läkemedelskonsult från Oslo Universitet.s

Professor Moustapha Hassan

Föreståndare för prekliniska laboratoriet,
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Sverige

Professor i transplantationsforskning vid Karolinska Institutet och Director of the Preclinical Laboratory i 20 år.

Hög kompetens inom cellbiologi och medicinsk forskning.

Moustapha har lång erfarenhet inom experimentell hematologi och som Senior forskare vid institutionen för klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset. Postdoktor/forskare vid Karolinska Sjukhusapotek.

Gästprofessor i Pharmacotherapy vid Göteborgs universitet.

png bild

Ying Zhao

Forskare / Post Doc., Karolinska Institutet, Huddinge, Sverige

Ying är forskare och seniorforskare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Prekliniska Laboratoriet, Preklinisk Imaging Facility. Hon erbjuder praktisk och teoretisk vetenskaplig support i multimodala avbildningsexperiment och prekliniska studier.

Forskningsintressen: molekylär avbildning, molekylär terapi, experimentell onkologi, transplantation av stamceller, personlig medicin.

Lars Larsson

Affärsrådgivare, CFO

Lars bor i Stockholm och är en mycket erfaren affärsrådgivare.

 

Han har en lång erfarenhet från flera styrelser och mer än fjorton års stöd till företagsledare, vd:ar, styrelseledamöter och företagare inom affärsutveckling.

 

Lars har en bred erfarenhet från chefsbefattningar, främst inom IT- och telekombranschen och innehar både en BSc i public affairs och en MSc in Management från svenska universitet. I utbildningen ingår universitetskurser inom högre marknadsföring.
Hans drivkraft är att skapa en bättre värld för alla människor.

Rune Nordström

Strategisk kommunikation, Branding, Public Affairs & Affärsrådgivare

Rune är en driven entreprenör med lång erfarenhet från bolagsstyrning, ledning, marknadsföring, civilsamhället, politik, alla områden av strategisk kommunikation.

 

Hans tjugo år som konsult har involverat ett brett och varierat utbud av engagemang inom ledning, verksamhetsstyrning och strategi, påverkansarbete, varumärkesrådgivning, krishantering och kriskommunikation. Tidigare kunder inkluderar privata företag, organisationer och aktörer från den offentliga sektorn.

Rune har tidigare haft långsiktiga ledande befattningar som direktör på Sveriges Kommuner och Landsting och som informationschef på den tidigare Statliga Myndigheten för Arbetsliv.

 

Rune arbetar idag med rådgivning och stöd för C-nivåhantering med ett brett spektrum av kunder, både inom offentlig sektor och privata företag. Dessa projekt omfattar affärsutveckling, strategi, interims ledning, varumärke och bolagsstyrning. Rune är även styrelseordförande i managementkonsultbolaget Public Partner Group och Auxesis Pharma Holding AB.

Charlotta Larsson

Styrelseledamot

Charlotta är en internationellt erfaren FMCG & OTC medicinmarknadsförings- och strategiexpert
med över 25 års erfarenhet utomlands där hon framgångsrikt har haft ledande befattningar.

Charlotta har arbetat både strategiskt och operativt och har lett team över hela världen för att driva lönsam tillväxt i multinationella konsumentvaror och OTC / RX-företag genom globala varumärkes- och produktportföljstrategier. Charlotta har stor erfarenhet från att bygga och driva nystartade företag som backas upp av investerare.

Helena Adelsten

Mjukvaruingenjör/ Management Support

Helena Adelsten är en mångsidig och professionell med en akademisk bakgrund inom it och ekonomi,

expert inom logistik och systemutveckling.

 

Med en stark utbildning och erfarenhet är Helena en kompetent och kreativ individ som kombinerar sina färdigheter för att möta komplexa utmaningar och driva innovation framåt.

 

Peter Hedberg

Immateriella rättigheter, affärsjuridiska avtal & tvistlösning

Peter Hedberg är specialiserad inom verksamhetsområdena Immaterialrätt, Marknadsföring, Affärsjuridik och Tvistlösning.

Peter är rådgivare till svenska och internationella företag och har stor erfarenhet av överträdelseförfaranden och strategisk IP-rådgivning. Peter har biträtt klienter i flera fall inom immaterialrättsområdet, liksom andra kommersiella områden.

Bobby Arash

Advokat Regulatory Compliance

Bobby Arash är främst verksam inom Regulatory Compliance, miljörätt, EU-rätt samt finansiering och värdepappersrätt och arbetar huvudsakligen med legala och regulatoriska frågor som berör Life Science, medicinteknik och teknikföretag.

 

Bobby har över 15 års erfarenhet från arbete inom privat och offentlig sektor i EU, USA, Kanada och Sverige.

Han bistår såväl av privata som offentliga aktörer i legala och regulatoriska frågor som avser säkerhet, miljö och hälsa, samt hantering av de kommersiella och operativa risker som uppstår i samband med regelefterlevnad inom Life Science, teknik- och miljösektorn. Han arbetar även med riskkapitalinvesteringar och regulatoriska frågor för ovan nämnda industrisektorer.