Investor hub

Message Board for Partners & Investors

News and updates from Auxesis Pharma for the Investor Hub exclusively.

Documentation available for download.

Downloads

Shareholders Register/Aktiebok

The management of our shareholders’ list is now handled by Euroclear. Euroclear will be responsible for maintaining accurate records of our shareholders’ details, including their names, contact information, and shareholding information. They will ensure that all changes and updates are promptly and accurately reflected in the shareholders’ list.

 

Hanteringen av vår aktieägarlista sköts nu av Euroclear. Euroclear kommer att ansvara för att upprätthålla korrekta register över våra aktieägares uppgifter, inklusive deras namn, kontaktinformation och aktieägarinformation.
De kommer att se till att alla ändringar och uppdateringar snabbt och korrekt återspeglas i aktieägarlistan.

Euroclear och Avanza

AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) är nu avstämningsbolag och igång med Euroclear Sweden AB som värdepappersinstitut.

Euroclear and Avanza

AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) is now a settlement company and started with Euroclear Sweden AB as the securities institution.

Protokoll Årsstämman 2023/ Protocol Annual General Meeting 2023

Protokoll från Årsstämman 2023 för AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) med organisationsnummer 559195-6486.

Revisionsberättelse 2023

Revisionsberättelse 2023 för AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) med organisationsnummer 559195-6486.

Beslut om Emission

Årsstämma den 16:e juni 2023 kl. 15.00 hos Ramberg Advokater på Jakobsbergsgatan 13 i Stockholm. 

Styrelsens förslag till val av Valberedning

Årsstämma den 16:e juni 2023 kl. 15.00 hos Ramberg Advokater på Jakobsbergsgatan 13 i Stockholm. 

Valberedningens förslag inför Årsstämman

Årsstämma den 16:e juni 2023 kl. 15.00 hos Ramberg Advokater på Jakobsbergsgatan 13 i Stockholm. 

Kallelse till Årsstämma

Aktieägarna i AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) med organisationsnummer 559195-6486 kallas härmed till årsstämma den 16:e juni 2023 kl. 15.00 hos Ramberg Advokater på Jakobsbergsgatan 13 i Stockholm. 

Invitation to the Annual Meeting

The shareholders of AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) with organization number 559195-6486 are hereby invited to the annual general meeting on June 16, 2023 at 15.00 at Ramberg Law at Jakobsbergsgatan 13 in Stockholm Sweden.

Viktig aktionär information

Här finner du ett viktigt dokument att ladda ner angående dina aktier i Auxesis Pharma.

Important Shareholder Information

Document for download regarding registration of sharholders deposit information.

Valuation AUXESIS March 2023

Scenario valuation of the shares in AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) prior to the launch of the company’s analgesic product ASA.P® is now available.

Memorandum

March 2023 update from the Board

Notice of meeting to the annual General Meeting

One-Pager Scenario Valuation 2022-04-29

Kallelse till bolagstämma 2022

Värderingsrapport 2022-04-29

Signerat Protokoll Bolagsstämma 2022-06-10

Årsredovisning/Annual report

Godkänd Årsredovisning 2022-12-31
Approved Annual report 12-31-2022

Årsredovisning/Annual report

Godkänd Årsredovisning 2021-12-31
Approved Annual report 12-31-2021

Bolagsordning

Bolagsordning AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ)

Auxesis Pharma valberedningens förslag inför årsstämma 2022-06-10

Auxesis Pharma Holding. Styrelsens förslag till fondemission 2022-06-10

Förslag till Val av valberedning 2022-06-10

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier 2022-06-10

Förslag Auxesis Bolagsordning - Publikt avstämningsbolag utan inskränkningar 2022-06-10