Vårt team

Roar Adelsten

VD och grundare, CBO Marknadsekonom & utbildat inom Farmakologi vid UiO Norge

Roar Adelsten är den visionära grundaren av AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ), Acet Medica AB och CoxyPet Pharma AB. Han har tillbringat de senaste 26 åren på forskning och utveckling i sina bolag och forskat fram flera generiska formuleringar för kliniska prövningar. Hans senaste innovationer (projekt) inkluderar behandlingar för hudmärta på människor och djur.

Hans livsverk inom den medicinska industrin spänner över hela världen, med bolag i Norge, Sverige och USA. Roar har också erfarenhet av kirurgisk rekonstruktiv ortopedi, led- och benartroplastik, kirurgiska instrument och tekniker för användning vid endoskopisk och laparoskopisk kirurgi. Han har bistått med diatermiprocedurer i operationssalar på vårdinrättningar för företag som Pfizer Howmedica, den ortopediska delen av Pfizer Medical Technology Group och Deknatel Snowden Pencer i Atlanta, Georgia.

Roar tillhandahöll också utbildning av första hjälpen och traumatiska skador i samarbete med Sjukvårdaren och Ambulanstjänsten vid Norska Röda Korset i Oslo, Norge. Roar har en BS i nationalekonomi & marknadsföring från IHM Business School i Oslo, Norge. Han är också certifierad läkemedelskonsult från Oslo Universitet.

Professor Moustapha Hassan

Föreståndare för prekliniska laboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Sverige

Gästprofessor i farmakoterapi, Göteborgs universitet. Professor i transplantationsforskning, Karolinska Institutet.

Professor i experimentell hematologi, Karolinska Institutet. Senior forskare vid institutionen för klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset. Postdoktor /Forskare, Karolinska Sjukhusapotek.

Ying Zhao

Forskare / Post Doc. vid Karolinska Institutet, Huddinge, Sverige

Karolinska Universitetssjukhuset, Prekliniska laboratoriet, Preklinisk Imaging Facility.

Lars Larsson

Affärsrådgivare, CFO

Lars bor i Stockholm och är en mycket erfaren affärsrådgivare.

 

Han har en lång erfarenhet från flera styrelser och mer än fjorton års stöd till företagsledare, vd:ar, styrelseledamöter och företagare inom affärsutveckling.

 

Lars har en bred erfarenhet från chefsbefattningar, främst inom IT- och telekombranschen och innehar både en BSc i public affairs och en MSc in Management från svenska universitet. I utbildningen ingår universitetskurser inom högre marknadsföring.
Hans drivkraft är att skapa en bättre värld för alla människor.

Rune Nordström

Strategisk kommunikation, Branding, Public Affairs & Affärsrådgivare

Rune är en driven entreprenör med lång erfarenhet från bolagsstyrning, ledning, marknadsföring, civilsamhället, politik, alla områden av strategisk kommunikation.

 

Hans tjugo år som konsult har involverat ett brett och varierat utbud av engagemang inom ledning, verksamhetsstyrning och strategi, påverkansarbete, varumärkesrådgivning, krishantering och kriskommunikation. Tidigare kunder inkluderar privata företag, organisationer och aktörer från den offentliga sektorn.

Rune har tidigare haft långsiktiga ledande befattningar som direktör på Sveriges Kommuner och Landsting och som informationschef på den tidigare Statliga Myndigheten för Arbetsliv.

 

Rune arbetar idag med rådgivning och stöd för C-nivåhantering med ett brett spektrum av kunder, både inom offentlig sektor och privata företag. Dessa projekt omfattar affärsutveckling, strategi, interims ledning, varumärke och bolagsstyrning. Rune är även styrelseordförande i managementkonsultbolaget Public Partner Group och Auxesis Pharma Holding AB.

Charlotta Larsson

Styrelseledamot

Charlotta är en internationellt erfaren FMCG & OTC medicinmarknadsförings- och strategiexpert
med över 25 års erfarenhet utomlands där hon framgångsrikt har haft ledande befattningar.

Charlotta har arbetat både strategiskt och operativt och har lett team över hela världen för att driva lönsam tillväxt i multinationella konsumentvaror och OTC / RX-företag genom globala varumärkes- och produktportföljstrategier. Charlotta har stor erfarenhet från att bygga och driva nystartade företag som backas upp av investerare.

Peter Hedberg

Immateriella rättigheter, affärsjuridiska avtal & tvistlösning

Peter Hedberg är specialiserad inom verksamhetsområdena Immaterialrätt, Marknadsföring, Affärsjuridik och Tvistlösning.

Peter är rådgivare till svenska och internationella företag och har stor erfarenhet av överträdelseförfaranden och strategisk IP-rådgivning. Peter har biträtt klienter i flera fall inom immaterialrättsområdet, liksom andra kommersiella områden.