Spotlights

Scenario värdering

Scenario värdering av aktierna i Auxesis Pharma Holding AB inför lansering av bolagets smärtstillande produkt ASA.P finns nu tillgänglig. One-Pager Scenario valuation​

Read More »

Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i 559195-6486 Auxesis Pharma Holding AB, kallas härmed till bolagsstämma den 10:e juni 2022 kl. 15.00 i konferensrummet, Ramberg Law, Jakobsbergsgatan 13, Stockholm För

Read More »

New Board Members

Welcome as Board Members – Charlotta Larsson and Rune Nordström. Thank you to all shareholders for a great meeting and big thanks to Lars Larsson

Read More »

SME status/EMA

En beviljad SME status från EMA betyder att bolaget får lättare tillgång till regulatorisk, finansiell och administrativ assistans från EMA inom utveckling av företagets produkter

Read More »