Spotlights

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) med organisationsnummer 559195-6486 kallas härmed till årsstämma den 16:e juni 2023 kl. 15.00 hos Ramberg Advokater på Jakobsbergsgatan

Read More »

Pitch update

Ny uppdaterad Pitch, Memorandum och Scenario Valuation 2023 finns att ladda ner här: Auxesis Pharma Pitch 2023 Ladda ner här Auxesis Pharma Memorandum 2023 Ladda

Read More »

Avanza

Euroclear AUXESIS PHARMA HOLDING AB(publ) har nå ingått ett avtal med emissionsinstitutet Avanza Sweden. Alla aktieägare blir via Avanza, och enligt vår gemensamma plan före

Read More »

Scenario värdering

Värdering AUXESIS 03/2023 Scenario värdering av aktierna i AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) inför lansering av bolagets smärtstillande produkt ASA.P® finns nu tillgänglig. Fintegrity värdering

Read More »

Investerar Forum

Investor Invitation Vi önskar härmed att bjuda in dig till vårt första Investerar Forum måndagen den 30 januari på Karolinska Institutet, Huddinge, Sverige. På plats

Read More »

Euroclear

Nyheter Euroclear Sverige AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) jobbar nu med att registrera företagets aktionärer i Euroclear systemet. Som kund hos Euroclear Sweden blir Auxesis

Read More »

Publikt aktiebolag

AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) är nu registrerat i Bolagsverket som ett publikt aktiebolag med aktiekapital på 500.000:-. Ett publikt aktiebolag har rätt att sprida

Read More »

Scenario värdering

Scenario värdering av aktierna i AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) inför lansering av bolagets smärtstillande produkt ASA.P® finns nu tillgänglig. One-Pager Scenario valuation​

Read More »

Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i 559195-6486 AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ), kallas härmed till bolagsstämma den 10:e juni 2022 kl. 15.00 i konferensrummet, Ramberg Law, Jakobsbergsgatan 13, Stockholm. För att

Read More »