Spotlights

Patent

Patentansökan är nu officiellt registrerad! Vi är glada att meddela att AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ)  har framgångsrikt lämnat in ansökan för sitt allra första patent med ASA.P

Read More »

Ostersund

Produktionsplats AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) fortsätter sin ”resa” med att under fredag 2023-10-27 besöka Näringslivskontoret inom Östersunds kommun. Dessutom deltar Region Jämtland/Härjedalen. Syftet med

Read More »

Euroclear&Avanza

AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) är nu avstämningsbolag och igång med Euroclear Sweden AB som värdepappersinstitut samt Avanza Bank som bolagets Emissionsinstitut. Detta är sista

Read More »

Produktion

Östersund AUXESIS PHARMA AB (publ) är i etableringsfasen av läkemedelstillverkning i Östersund, Sverige. I september 2023 kommer bolaget att lämna in en ansökan om patent

Read More »

Årsredovisning

Årsredovisningen för AUXESIS PHARMA HOLDING (publ) med organisationsnummer 559195-6486 och tillhörande dokument angående Årsstämman finns nu tillgängliga för nedladdning i Investerar Hub.

Read More »

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) med organisationsnummer 559195-6486 kallas härmed till årsstämma den 16:e juni 2023 kl. 15.00 hos Ramberg Advokater på Jakobsbergsgatan

Read More »

Pitch update

Ny uppdaterad Pitch, Memorandum och Scenario Valuation 2023 finns att ladda ner här: Auxesis Pharma Pitch 2023 Ladda ner här Auxesis Pharma Memorandum 2023 Ladda

Read More »

Avanza

Euroclear AUXESIS PHARMA HOLDING AB(publ) har nå ingått ett avtal med emissionsinstitutet Avanza Sweden. Alla aktieägare blir via Avanza, och enligt vår gemensamma plan före

Read More »