Scenario värdering

Scenario värdering

Värdering AUXESIS 03/2023

Scenario värdering av aktierna i AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) inför lansering av bolagets smärtstillande produkt ASA.P® finns nu tillgänglig.