Spotlights

Avanza

Euroclear AUXESIS PHARMA HOLDING AB(publ) har nå ingått ett avtal med emissionsinstitutet Avanza Sweden. Alla aktieägare blir via Avanza, och enligt vår gemensamma plan före

Read More »

Scenario värdering

Värdering AUXESIS 03/2023 Scenario värdering av aktierna i AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) inför lansering av bolagets smärtstillande produkt ASA.P® finns nu tillgänglig. Fintegrity värdering

Read More »

Investerar Forum

Investor Invitation Vi önskar härmed att bjuda in dig till vårt första Investerar Forum måndagen den 30 januari på Karolinska Institutet, Huddinge, Sverige. På plats

Read More »

Euroclear

Nyheter Euroclear Sverige AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) jobbar nu med att registrera företagets aktionärer i Euroclear systemet. Som kund hos Euroclear Sweden blir Auxesis

Read More »

Publikt aktiebolag

AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) är nu registrerat i Bolagsverket som ett publikt aktiebolag med aktiekapital på 500.000:-. Ett publikt aktiebolag har rätt att sprida

Read More »

Scenario värdering

Scenario värdering av aktierna i AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) inför lansering av bolagets smärtstillande produkt ASA.P® finns nu tillgänglig. One-Pager Scenario valuation​

Read More »

Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i 559195-6486 AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ), kallas härmed till bolagsstämma den 10:e juni 2022 kl. 15.00 i konferensrummet, Ramberg Law, Jakobsbergsgatan 13, Stockholm. För att

Read More »

New Board Members

Welcome as Board Members – Charlotta Larsson and Rune Nordström. Thank you to all shareholders for a great meeting and big thanks to Lars Larsson

Read More »

Exclusive Licensing Agreement

AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) has signed a license agreement with Pharma America Corp. in Florida, for a powerful introduction to the entire Americas. The ASA.P®

Read More »

SME status/EMA

En beviljad SME status från EMA betyder att bolaget får lättare tillgång till regulatorisk, finansiell och administrativ assistans från EMA inom utveckling av företagets produkter

Read More »