A Medical life Science innovation company

Stockholm, Sweden

 

SME status/EMA

En beviljad SME status från EMA betyder att bolaget får lättare tillgång till regulatorisk, finansiell och administrativ assistans från EMA inom utveckling av företagets produkter under alla steg. SME statusen kan förlängas med ett år åt gången så fort uppgifter om bolagets resursflöde för föregående verksamhetsår har rapporterats till EMA.

”Det är viktigt för oss att kunna ta vara på de förmåner som erbjuds inom EU för små bolag eftersom vi har en mycket intensivt framåtskridande verksamhet med små resurser och stora mål, kommenterar Roar Adelsten, VD/CEO för AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ).

– Vi planerar att starta kliniska prövningar för våra front-line produkter inom närmaste tiden och därför kan rådgivning från EMA och andra SME förmåner vara guld värda för oss.”