Ett medicinskt life science-innovationsbolag

Stockholm, Sverige

 

Publikt aktiebolag

AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) är nu registrerat i Bolagsverket som ett publikt aktiebolag med aktiekapital på 500.000:-.
Ett publikt aktiebolag har rätt att sprida aktier, teckningsrätter och andra värdepapper till allmänheten.