A Medical life Science innovation company

Stockholm, Sweden

 

Produktion

Östersund

AUXESIS PHARMA AB (publ) är i etableringsfasen av läkemedelstillverkning i Östersund, Sverige.

I september 2023 kommer bolaget att lämna in en ansökan om patent till Patent- och registreringsverket. När det är klart riktas planerna mot Östersund.
– Vi vill bygga en fabrik där uppe. Vi börjar planera fabriken när forskargruppen på Karolinska i Stockholm är klara med sitt jobb. Vi vill också stödja fotbollen och vill lära känna kommunen där vi ska etablera oss, säger Roar Adelsten.