A Medical life Science innovation company

Stockholm, Sweden

 

Patent

Patentansökan
är nu officiellt registrerad!

Vi är glada att meddela att AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) 

har framgångsrikt lämnat in ansökan för sitt allra första patent med ASA.P – formuleringen. 

Ett stort tack till EIP-Patent Office för det enastående arbete som har lagts ned i denna process!

Denna milstolpe är ett bevis på vårt dedikerade team och deras hårda arbete. 

Vi ser fram emot framtida framgångar och är tacksamma för det stöd vi har fått på vägen.

Tack igen till alla inblandade för att göra denna resa möjlig och spännande!