Ett innovativt läkemedelsföretag med banbrytande patent

Ny partner – RegSmart Life Sciences AB

2024-07-10 

Vi har nu etablerat ett samarbete med RegSmart Life Sciences AB för att få vägledning mot aktuella sökande och godkännande processer hos Svenska Läkemedelsverket.

RegSmart Life Science är ett regulatoriskt konsultföretag inom läkemedel och medicintekniska produkter som hjälper kunden att navigera i ett komplext och föränderligt regulatoriskt landskap. Med lång regulatorisk erfarenhet från ledande befattningar på en tillsynsmyndighet och från små och stora life science-företag underlättar vi kundens arbete genom att veta ”vad som ska göras, när och hur”. RegSmart Life Sciences tillhandahåller lämpliga råd och stöd i förhållande till europeiska och amerikanska regulatoriska krav, vilket hjälper kunden att utveckla en regulatorisk plan som en del av din övergripande projektstrategi.

 

Företagets expertis är att analysera och tolka den vägledning som tillhandahålls och beslut som tas av tillsynsmyndigheter i EU och USA och hjälpa till att svara på de specifika frågorna i kundens projekt. RegSmart Life Sciences tillhandahåller stöd från tidig forskning under hela din produktlivscykel, alltid med målproduktprofilen i åtanke.