A Medical life sciense innovation company

Stockholm, Sweden

 

Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i 559195-6486 AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ), kallas härmed till bolagsstämma den 10:e juni 2022 kl. 15.00 i konferensrummet, Ramberg Law, Jakobsbergsgatan 13, Stockholm. För att läsa kallelse, vänligen logg in på Investor Hub sidan med din kod.