Ett innovativt läkemedelsföretag med banbrytande patent

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) med organisationsnummer 559195-6486 kallas härmed till årsstämma den 16:e juni 2023 kl. 15.00
hos Ramberg Advokater på Jakobsbergsgatan 13 i Stockholm.