A Medical life Science innovation company

Stockholm, Sweden

 

European Medicines Agency – SME status

NY SME STATUS FRÅN EMA BEVILJAD

Auxesis Pharma Holding AB har den 2024-01-23 fått sin ansökan godkänd och erhållit SME status som ett ”Micro/Linked” bolag från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

En beviljad SME status från EMA betyder att bolaget får lättare tillgång till regulatorisk, finansiell och administrativ assistans från EMA inom utveckling av företagets produkter under alla steg.

SME statusen kan förlängas med ett år åt gången så fort uppgifter om bolagets resursflöde för föregående verksamhetsår har rapporterats till EMA.