Spotlights

Ostersund

Produktionsplats AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) fortsätter sin ”resa” med att under fredag 2023-10-27 besöka Näringslivskontoret inom Östersunds kommun. Dessutom deltar Region Jämtland/Härjedalen. Syftet med

Read More »

Euroclear

AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) är nu avstämningsbolag och igång med Euroclear Sweden AB som värdepappersinstitut. Detta är sista fasen, enligt ABL, på vägen mot

Read More »

Produktion

Östersund AUXESIS PHARMA AB (publ) är i etableringsfasen av läkemedelstillverkning i Östersund, Sverige. I september 2023 kommer bolaget att lämna in en ansökan om patent

Read More »

Årsredovisning

Årsredovisningen för AUXESIS PHARMA HOLDING (publ) med organisationsnummer 559195-6486 och tillhörande dokument angående Årsstämman finns nu tillgängliga för nedladdning i Investerar Hub.

Read More »

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) med organisationsnummer 559195-6486 kallas härmed till årsstämma den 16:e juni 2023 kl. 15.00 hos Ramberg Advokater på Jakobsbergsgatan

Read More »

Pitch update

Ny uppdaterad Pitch, Memorandum och Scenario Valuation 2023 finns att ladda ner här: Auxesis Pharma Pitch 2023 Ladda ner här Auxesis Pharma Memorandum 2023 Ladda

Read More »

Avanza

Euroclear AUXESIS PHARMA HOLDING AB(publ) har nå ingått ett avtal med emissionsinstitutet Avanza Sweden. Alla aktieägare blir via Avanza, och enligt vår gemensamma plan före

Read More »

Scenario värdering

Värdering AUXESIS 03/2023 Scenario värdering av aktierna i AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) inför lansering av bolagets smärtstillande produkt ASA.P® finns nu tillgänglig. Fintegrity värdering

Read More »